هوالشافی

             عملکرد مددکاری شعبه درمان اصفهان

6 ماه اول 97 (تعداد کل مهرجویان تحت حمایت : 71 خانوار )

 

ردیف

نوع حمایت

تعداد خانوار

هزینه درمان ماهانه (تومان)

1

سرطان روده

3

500/000 الی 1/000/000

2

سرطان ریه

5

2 الی 15 میلیون

3

سرطان سینه

5

500/000

4

سرطان رحم - تخمدان

4

200/000

5

سرطان لنفاوی

2

500/000الی 15/000/000

6

سرطان مغز استخوان

2

500/000

7

سرطان خون

3

500/000

8

نوروپاتی

2

500/000

9

صرع

5

600/000

10

اختلال روانی

3

500/000

11

تالاسمی

4

600/000

12

سیروز کبد - هپاتیت B

4

500/000 الی 2/000/000

13

قطع نخاع

1

400/000

14

بیماری قلبی

3

300/000

15

کلیوی

4

300/000

16

لوپوس

4

500/000 الی 800/000

17

MS

4

500/000 الی 1/000/000

18

هیدروسفالی

2

200/000 الی 1/000/000

19

دیابت

2

300/000

20

سرطان سارکوم

1

1/000/000

21

اسکلرودرمی ریه

1

6/000/000

22

سایر بیماریها

9

500/000

23

در حال تحقیق

3

-

24

بایگانی

8

-