قراردادهای صورت گرفته با پزشکان و درمانگاهها

                               شعبه درمان اصفهان      6 ماه اول 97

ردیف

نوع قرارداد

معرفی نامه

مبلغ به ارزش(ریال)

نوع پذیرش

1

داروخانه دکتر آذربایجانی

33

000/400/29

بن با5 درصد تخفیف

2

آزمایشگاه دکتر برادران

6

000/720/6

با 30 درصد تخفیف

3

آزمایشگاه میلاد

-

-----------

با 30 درصد تخفیف

4

آزمایشگاه دکتر فولادی

-

------------

با 30 درصد تخفیف

5

چشم (2)

6

000/100/2

رایگان

6

پوست و مو (3)

3

000/050/1

رایگان

7

گوارش وکبد(3)

7

000/150/3

رایگان

8

روانپزشک (3)

4

000/800

رایگان

9

نوزاد و کودک (4)

3

000/050/1

رایگان

10

دندانپزشک (4)

8

-

45تا70درصدتخفیف

11

ارتوپد ، مفاصل

2

00/900

رایگان

12

ریه و آلرژی

-

-

رایگان

13

داخلی

-

-

رایگان

14

روانشناس (2)

1

000/800

رایگان

15

پاراکلینیک (3)

4

-----------

رایگان

16

عینک سازی

6

000/000/6

رایگان/باتخفیف ویژه

17

فوق تخصص کلیه

3

000/350/1

رایگان

18

مغز و اعصاب

3

000/200/1

رایگان

19

زنان (3)

6

000/400/2

رایگان

20

گوش وحلق وبینی

1

000/150

رایگان

21

دندانساز (2)

-

-------------

با درصد تخفیف

22

عمومی (2)

 

-

رایگان

23

قلب و عروق (نوار- اکو)

-

-

رایگان/با تخفیف

24

فیزیوتراپی (3)

1

10جلسه000/350

رایگان

25

سمعک سازی

-

-

با تخفیف ویژه

26

مشاور و پرستار

0

0

با تخفیف

27

خون و هماتولوژی

0

0

رایگان

28

جراح عمومی

0

0

رایگان

29

طب سنتی

0

0

رایگان

30

تجهیزات پزشکی

1

000/800/1

با تخفیف ویژه

31

بیمارستان کاشانی

 

 

رایگان / تخفیف

32

بیمارستان سیدالشهدا

معرفی تلفنی

000/000/5

تخفیف در هزینه ها

33

حمایت از سایرشعبات

20

000/850/25نقدی

معرفی نامه